top of page

Thương tích cá nhân

Công ty của chúng tôi đã kiện tụng thành công các vụ án liên quan đến thương tích nghiêm trọng và những cái chết oan sai do ô tô, xe tải và các vụ tai nạn khác. Nạn nhân của các vụ tai nạn thảm khốc có thể được bồi thường cho những đau đớn, khổ sở, mất khả năng hưởng cuộc sống, tàn tật, bất tiện, hóa đơn y tế và tiền lương bị mất. Chúng tôi cũng có thể giúp bạn giao dịch với các công ty bảo hiểm.

Nếu bạn bị chấn thương nghiêm trọng, bạn cần có đại diện pháp lý tốt nhất hiện có.  Bạn cần một luật sư có kinh nghiệm để có thể xử lý vụ việc của mình.

Để lên lịch tư vấn ban đầu với luật sư để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của bạn, hãy gọi  (713) 528-4668 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến để bắt đầu .

bottom of page