top of page

Quyền giám hộ

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục giám hộ khi trẻ vị thành niên hoặc người lớn bị khuyết tật cần người giám hộ cần người giám hộ hỗ trợ việc chăm sóc hàng ngày và / hoặc các quyết định tài chính.  Việc giám hộ rất phức tạp và đắt tiền, nhưng đôi khi chúng cần thiết.  Nhóm tại Công ty Luật Forester và Torres luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Để lên lịch tư vấn ban đầu với luật sư để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của bạn, hãy gọi  (713) 528-4668 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến để bắt đầu .

bottom of page