top of page

Luật gia đình

Tại Công ty Luật Forester và Torres, luật gia đình được xử lý một cách thận trọng và bảo mật.  Chúng tôi biết và hiểu rằng vấn đề của bạn là nhạy cảm, đặc biệt là trong phiên điều trần về ly hôn và quyền nuôi con._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Chúng tôi có thể giúp bạn giải thể cuộc hôn nhân và giải quyết các vấn đề phân chia tài sản.

  • Ly hôn

  • Lệnh cấm trong nước

Để lên lịch tư vấn ban đầu với luật sư để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của bạn, hãy gọi  (713) 528-4668 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến để bắt đầu .

bottom of page