top of page

Về chúng tôi

Đại diện đặc biệt

Công ty Luật Forester and Torres tự hào cung cấp kiến thức chuyên môn pháp lý trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và cá nhân và là một công ty hành nghề tổng hợp đầy đủ dịch vụ.

Công ty Luật Forester và Torres đã phục vụ các nhu cầu pháp lý của Houston trong hơn 30 năm. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện và dịch vụ chăm sóc ưu việt cho khách hàng.

Chúng tôi thường xuyên đại diện cho khách hàng trong các vấn đề Nhập cư Cơ sở Gia đình cũng như Tòa án Di trú Xóa bỏ (Tareds). Các lĩnh vực hành nghề của chúng tôi bao gồm thương tích cá nhân, luật hình sự, luật gia đình, hợp đồng và các vấn đề dân sự chung khác.

Các chuyên gia pháp lý tại The Forester và Torres Law Firm đến từ 4 quốc gia khác nhau và nói 4 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi nói: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt trong văn phòng của chúng tôi. Dù là nhập cư hoặc ly hôn, yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, di chúc hoặc luật hình sự, chúng tôi tin tưởng rằng kiến thức và chuyên môn của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho bạn. Toàn bộ đội ngũ nhân viên của chúng tôi chia sẻ sứ mệnh của công ty: cung cấp các dịch vụ chất lượng thông qua vận động nhân ái nhằm xây dựng một xã hội có trách nhiệm hơn. Họ biết rằng tài năng, nguồn lực và sức sống của những người nhập cư đã làm giàu cho nước Mỹ. 

About: About
Courtroom Chairs
bottom of page